Tryck

Tjänsteleverantör

ChainMind AG

Chamerstrasse 172

6300 Zug

Schweiz

E-post: office@chainmind.com
Stöd: support@chainmind.com

Telefon: +436606372837

Om du kontaktar oss via vår ovanstående e-postadress eller via telefon, kommer du inte att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt gällande grundavgifter.

Styrelsens ordförande

Herr Christian Brom

Juridisk form, UID, säte

ChainMind AG är ett publikt aktiebolag enligt schweizisk lag med säte i 6300 Zug, registrerat i handelsregistret i kantonen Zug under företagsnumret CHE-473.139.498.

CH-ID

CH-170-3049614-9

Redaktionellt ansvarig

Herr Christian Brom

Anmärkning om OS-plattformen

ChainMind AG är enligt lag skyldig att hänvisa dig till Europeiska kommissionens europeiska plattform för tvistlösning online (ODR-plattform) i enlighet med art. 14 para. 1 i förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online i konsumentärenden (ODR-förordningen). Du hittar den på http://ec.europa.eu/odr.

Ytterligare information om tvistlösning utanför domstol i enlighet med § 36 i den tyska lagen om tvistlösning vid konsumenttvister (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)

ChainMind AG deltar inte i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter och är inte skyldigt att göra det.

Ansvar
Vi ansvarar för innehållet på vår webbplats i enlighet med bestämmelserna i allmän lag. Allt innehåll är skapat med vederbörlig omsorg och efter bästa kunskap. I den mån vi hänvisar till tredje parts webbplatser
på våra internetsidor med hjälp av hyperlänkar, kan vi inte ta något ansvar för det länkade innehållets fortsatta aktualitet, korrekthet och fullständighet, eftersom detta innehåll ligger utanför vårt ansvarsområde och vi inte har något inflytande på dess framtida utformning. Om du anser att något innehåll strider mot gällande lag eller är olämpligt ber vi dig att meddela oss detta.

Upphovsrätt
Texter, bilder, foton, videor eller grafik på vår webbplats är i allmänhet upphovsrättsligt skyddade. All obehörig användning (i synnerhet reproduktion, redigering eller distribution) av detta upphovsrättsskyddade innehåll är därför förbjuden. Om du har för avsikt att använda detta innehåll eller delar därav, vänligen kontakta oss i förväg med hjälp av uppgifterna ovan.

Profiler på sociala medier

Detta rättsliga meddelande gäller även för följande profiler på sociala medier:

  • Instagram https://www.instagram.com/chainminds
  • Twitter https://twitter.com/chainminds
  • Telegram https://t.me/chainmind