Integritetspolicy

[rcb-consent type="change" tag="a" text="Ändra sekretessinställningar"]
[rcb-consent type="history" tag="a" text="Historik över sekretessinställningar"]
[rcb-consent type="revoke" tag="a" text="Återkallande av samtycke" successmessage="Du har framgångsrikt återkallat ditt samtycke för tjänster med deras cookies och behandling av personuppgifter. Sidan kommer nu att laddas om!"]
 1. Allmän information

Som operatör av https://chainmind.com/ tar vi skyddet av personuppgifter på största allvar. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och på grundval av denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden finns i synnerhet i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

När du använder denna webbplats behandlas olika personuppgifter beroende på typ och omfattning av användningen. Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt (t.ex. genom hänvisning till en online-identifierare). Detta inkluderar information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Denna integritetspolicy informerar dig som registrerad i EU i enlighet med art. 12 och följande. GDPR om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I synnerhet förklaras vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den informerar dig också om hur och i vilket syfte detta görs.

II Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.). Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i GDPR och i tillämpliga nationella dataskyddslagar samt andra dataskyddsbestämmelser är

ChainMind AG

Chamerstrasse 172

6300 Zug

Schweiz

E-post: office@chainmind.com
Stöd: support@chainmind.com 

III Ändamål och rättslig grund för databehandling

 1. åtkomst till och besök på vår webbplats - serverloggfiler

För det tekniska tillhandahållandet av webbplatsen är det nödvändigt för oss att behandla viss information som automatiskt överförs av din webbläsare så att vår webbplats kan visas i din webbläsare och du kan använda webbplatsen. Denna information samlas in automatiskt varje gång du besöker vår webbplats och lagras automatiskt i så kallade serverloggfiler. Dessa är

            -Webbläsartyp och webbläsarversion

            -Operativsystem som används

-Webbplats från vilken åtkomsten görs (hänvisande URL)

-Hostnamn för åtkomstdatorn

-Datum och tid för tillgång

IP-adress för den begärande datorn

Lagringen av ovan nämnda åtkomstdata är nödvändig av tekniska skäl för att tillhandahålla en fungerande webbplats och för att säkerställa systemsäkerhet. Detta gäller även lagringen av din IP-adress, som är nödvändig och, under ytterligare villkor, åtminstone teoretiskt kan möjliggöra en tilldelning till din person. Utöver de ovan nämnda ändamålen använder vi serverloggfiler uteslutande för den behovsbaserade utformningen och optimeringen av vår webbplats rent statistiskt och utan att dra några slutsatser om din person. Dessa data slås inte samman med andra datakällor och analyseras inte heller för marknadsföringsändamål.

De åtkomstuppgifter som samlas in i samband med användningen av vår webbplats lagras endast under den period som dessa uppgifter krävs för att uppnå de ovannämnda syftena. Din IP-adress lagras på vår webbserver i högst 7 dagar av IT-säkerhetsskäl.

Om du besöker vår webbplats för att informera dig om vårt utbud av produkter och tjänster eller för att använda dem, är grunden för tillfällig lagring och behandling av åtkomstdata Art. 6 para. 1 punkt 1 lit. b GDPR (rättslig grund), som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående. Dessutom gäller art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR som rättslig grund för tillfällig lagring av tekniska åtkomstdata. Vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda dig en tekniskt fungerande och användarvänlig webbplats och att garantera säkerheten för våra system.

 1. användning av cookies och tillhörande funktioner/tekniker

Vi använder ibland så kallade cookies på vår webbplats. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker och för att möjliggöra tillhandahållandet av vissa funktioner. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. En cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att din webbläsare kan identifieras på ett unikt sätt när du återvänder till webbplatsen.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök eller din webbläsarsession (så kallade transienta cookies). Andra cookies lagras på din slutenhet under en angiven tidsperiod eller tills du raderar dem (permanenta cookies). Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Vi tillhandahåller gärna ytterligare information om de funktionella cookies som används på skriftlig begäran. Vänligen använd kontaktuppgifterna ovan.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Du kan regelbundet få proceduren för att avaktivera cookies via "Hjälp" -funktionen i din webbläsare. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten och/eller den fullständiga tillgängligheten på denna webbplats begränsas. För ytterligare cookie-specifika inställnings- och avaktiveringsalternativ, se även de enskilda förklaringarna nedan om de specifika cookies och tillhörande funktioner/tekniker som används vid besök på vår webbplats.

Vissa av de cookies som vi använder på vår webbplats kommer från tredje part som hjälper oss att analysera effekten av vårt webbplatsinnehåll och våra besökares intressen, att mäta prestandan på vår webbplats eller att placera behovsbaserad reklam och annat innehåll på vår eller andra webbplatser. Som en del av vår webbplats använder vi både förstapartscookies (endast synliga från den domän du för närvarande besöker) och tredjepartscookies (synliga över domäner och regelbundet inställda av tredje part).

Den cookie-baserade databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR (rättslig grund) eller på grundval av Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR (rättslig grund) för att skydda våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen ligger framför allt i att kunna erbjuda dig en tekniskt optimerad, användarvänlig och behovsanpassad webbplats samt att säkerställa säkerheten i våra system. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss, t.ex. genom att avaktivera de cookie-baserade verktyg/plugins som listas i detalj i följande översikt. Genom att göra lämpliga inställningar kan du också invända mot behandling baserad på legitima intressen.

I detalj används följande cookie-baserade verktyg/plugins på denna webbplats:

Användning av Google Analytics

På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Följande information kan samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klickväg, information om den webbläsare du använder och den enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (webbplats från vilken du kom till vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter kan länkas av Google med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och alla andra uppgifter som Google har om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas
av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av § 25 para. 1 mening 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserad på samtycke innan det återkallas.
Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Användning av Google Fonts

Vi använder så kallade webbteckensnitt ("Google Fonts") från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att förbättra det visuella utseendet på teckensnittet. Dessa tillhandahålls av Google (https://fonts.google.com/). För detta ändamål laddar din webbläsare det nödvändiga webbteckensnittet i webbläsarens cache när du besöker vår webbplats. Om din webbläsare inte stöder denna funktion kommer texten att visas i ett standardteckensnitt.

Du kan ställa in din webbläsare så att teckensnitten inte laddas från Googles servrar, t.ex. genom att installera tillägg som NoScript eller Ghostery för Firefox. Om din webbläsare inte stöder Google Fonts eller om du förhindrar åtkomst till Googles servrar kommer texten att visas i systemets standardteckensnitt. Mer information om Google Web Fonts finns på https://policies.google.com/terms?hl=en.

Allmän information om dataskydd hos Google hittar du på https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE, information om Google Fonts och dataskydd hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Denna databehandling baseras på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen, nämligen optimeringen av vårt erbjudande.

 1. kontaktskapande; användning av chatbots

Om du kontaktar oss via något av de kontaktalternativ som anges i denna integritetspolicy eller i avtrycket eller via vårt kontaktformulär, kommer dina uppgifter och de kontaktuppgifter du tillhandahåller (t.ex. namn, e-postadress) att lagras av oss i syfte att behandla begäran och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part.

Vi raderar din/dina förfrågningar och dina kontaktuppgifter när din förfrågan har besvarats slutgiltigt. Dina uppgifter kommer i allmänhet att lagras i 6 månader och raderas efter denna period, såvida du inte skickar oss uppföljningsförfrågningar eller vi behöver behandla uppgifterna för andra ändamål.

Denna databehandling utförs på grundval av Art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR i samband med det samtycke du har gett.

Vi använder chatbots för att kommunicera med dig. Chatbots kan svara på dina frågor och annan input utan mänsklig hjälp. Utöver dina uppgifter analyserar chatbotarna andra uppgifter för att kunna ge lämpliga svar (t.ex. namn, e-postadresser och andra kontaktuppgifter, kundnummer och andra identifierare, beställningar och chatthistorik). Din IP-adress, loggfiler, platsinformation och andra metadata kan också samlas in via chattboten. Dessa uppgifter lagras på chatbotleverantörens servrar.

Användarprofiler kan skapas på grundval av de insamlade uppgifterna. Uppgifterna kan också användas för att visa intressebaserad reklam, förutsatt att de övriga rättsliga kraven (särskilt samtycke) uppfylls. För detta ändamål kan chatbotarna kopplas till analys- och reklamverktyg.

De insamlade uppgifterna kan också användas för att förbättra våra chatbots och deras svarsbeteende (maskininlärning).

De uppgifter som du anger i samband med kommunikationen kommer att finnas kvar hos oss eller chattbot-operatören tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Den rättsliga grunden för användningen av chatbots är Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR, i den mån chatboten används för att initiera ett avtal eller i samband med avtalsuppfyllelse. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst. I alla andra fall baseras användningen på vårt övervägande berättigade intresse av en så effektiv kundkommunikation som möjligt (art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. f GDPR).

Vi använder följande chatbots:

Intercom

Om du kontaktar oss via meddelandetjänsten Intercom kommer uppgifterna att behandlas av "Intercom" (Intercom, Inc., 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA och 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2, nedan kallat "Intercom"). Vi vill påpeka att det i USA inte kan garanteras någon nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandling.

Ytterligare information om databehandling av "intercom" finns på: https://www.intercom.com/de/terms-and-policies.

4 Ingående av avtal och betalning

I samband med att du ingår ett avtal med oss behandlar vi följande personuppgifter från dig: Efternamn, förnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter.

Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att genomföra avtalet och den nödvändiga kommunikationen med dig i detta avseende. Detta inkluderar initiering, ingående, bearbetning, garanti och, om nödvändigt, upphävande av avtalet. Uppgifterna kommer att lagras av oss tills avtalet har fullgjorts. I den mån det finns kommersiella och skattemässiga lagringsperioder kan lagringsperioden vara upp till 10 år.

Denna databehandling är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR.

Randig

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du tillhandahåller under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, kreditkortnummer om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR. Du kan hitta mer information om Stripes dataskydd på https://stripe.com/de

Stripe förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll på grundval av matematisk-statistiska förfaranden för att skydda sitt legitima intresse av att fastställa användarens solvens. Stripe kan överföra de personuppgifter som är nödvändiga för en kreditkontroll och som mottagits under betalningshanteringen till utvalda kreditinstitut, som Stripe lämnar ut till användare på begäran. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är dessa baserade på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Stripe använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att besluta om tillstånd att använda den valda betalningsmetoden.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Stripe eller de anlitade kreditupplysningsföretagen.

Stripe kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

Apple Pay

Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, kommer betalningen att behandlas via "Apple Pay"-funktionen på din enhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ladda ett betalkort som är lagrat med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är integrerade i hårdvaran och programvaran på din enhet för att skydda dina transaktioner. För att godkänna en betalning måste du därför ange en kod som du tidigare har definierat och verifiera den med hjälp av Face ID- eller Touch ID-funktionen på din enhet.

För betalningshantering kommer den information du tillhandahåller under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att vidarebefordras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som lagras i Apple Pay för att behandla betalningen. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats där köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. När betalningen har genomförts skickar Apple din enhets kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till källwebbplatsen för att bekräfta att betalningen har genomförts.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna, utförs behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR.

Apple lagrar anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive ungefärligt köpbelopp, ungefärligt datum och tid samt om transaktionen slutfördes. Anonymisering utesluter helt alla personliga referenser. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och tjänster.

När du använder Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som gjorts via Safari på din Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple bearbetar eller lagrar inte någon av dessa uppgifter i ett format som kan användas för att identifiera dig. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i dina iPhone-inställningar. Gå till "Wallet & Apple Pay" och avaktivera "Tillåt betalningar på Mac".

Ytterligare information om dataskydd med Apple Pay hittar du på följande Internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027

Google Pay

Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), kommer betalningen att behandlas via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet som kör minst Android 4.4 ("KitKat") och är utrustad med en NFC-funktion genom att ladda ett betalkort som lagras hos Google Pay eller ett betalningssystem som verifierats där. För att godkänna en betalning via Google Pay på mer än 25 euro måste din mobila enhet först låsas upp med den verifieringsåtgärd som ställts in i varje enskilt fall (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).

I syfte att behandla betalningen kommer den information du tillhandahåller under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att vidarebefordras till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay till källwebbplatsen i form av ett unikt transaktionsnummer, som används för att verifiera att en betalning har gjorts. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för ditt betalningsmedel som lagras i Google Pay, utan skapas och överförs som en unikt giltig numerisk token. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen genomförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av betalningsmedlet som lagras med Google Pay.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna, utförs behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR.

Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och analysera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, säljarens plats och beskrivning, en beskrivning av de varor eller tjänster som köpts av säljaren, foton som du har bifogat till transaktionen, namn och e-postadress för säljaren och köparen eller avsändaren och mottagaren, den betalningsmetod som används, din beskrivning av anledningen till transaktionen och, om tillämpligt, det erbjudande som är kopplat till transaktionen.

Enligt Google sker denna bearbetning uteslutande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av det legitima intresset för korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och underhåll av Google Pay-tjänsten.

Google förbehåller sig också rätten att kombinera de bearbetade transaktionsuppgifterna med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.

Användarvillkoren för Google Pay hittar du här:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

Ytterligare information om dataskydd hos Google Pay finns på följande Internetadress:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

Coinbase Handel

Om du väljer betalningsmetoden "kryptovalutor" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören "Coinbase Commerce" av Toshi Holdings Pte. Ltd, One Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989 ("Coinbase Commerce").

För att göra betalningen kommer du att omdirigeras till en automatiskt genererad Coinbase Commerce-sida. Där kommer du att se transaktionsdata för att göra transaktionen med den plånboksprogramvara du väljer. När transaktionen har initierats och identifierats kommer du att omdirigeras tillbaka till kassan på vår webbplats. För att behandla betalningen lagras endast transaktionsinformation i respektive blockchain för kryptovalutan; personuppgifter överförs inte till Coinbase Commerce.

Om personuppgifter ändå skulle överföras i enskilda fall, kommer detta endast att ske i syfte att hantera betalningar i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR. För detta ändamål har Coinbase Commerce implementerat standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd i Singapore.

Mer information om dataskydd hos Coinbase Commerce hittar du på webbadressen:https: //commerce.coinbase.com/legal/privacy-policy/

5:e nyhetsbrevet

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden, genom att ge ditt samtycke. De annonserade varorna och tjänsterna anges i samtyckesförklaringen.

Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Detta innebär att vi efter att du har registrerat dig skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber dig bekräfta att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du vill ta emot meddelandena. Dessutom lagrar vi de IP-adresser du använder och tidpunkterna för registrering och bekräftelse. Syftet med detta förfarande är att kunna bevisa din registrering och, vid behov, klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare, separat markerade uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan meddela detta genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrev, via e-post till support@chainmind.com eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i avtrycket.

 1. ytterligare bearbetningsändamål

Uppfyllande av rättsliga krav: Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter som kan gälla för oss i samband med vår affärsverksamhet. Dessa omfattar i synnerhet lagringsperioder enligt affärs-, handels- eller skattelagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. c GDPR (rättslig grund) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi är föremål för.

Verkställighet: Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hävda våra rättigheter och verkställa våra rättsliga anspråk. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Slutligen behandlar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att förebygga eller lagföra brott. Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen i enlighet med art. 6 para. 1, 1 lit. f GDPR (rättslig grund), i den mån vi gör gällande rättsliga anspråk eller försvarar oss i rättsliga tvister eller om vi förhindrar eller utreder brott (berättigat intresse).

Samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. att skicka informationsmaterial och erbjudanden), är lagligheten av denna behandling baserad på ditt samtycke. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas. Detta gäller även för återkallande av samtyckesförklaringar som gavs till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallandet endast gäller för framtiden och att behandlingen fram till denna tidpunkt inte påverkas.

 1. Mottagare av uppgifter

Inom ChainMind AG kommer de avdelningar som behöver dina uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter att ha tillgång till dem. Tjänsteleverantörer och ställföreträdare som är anställda av oss (t.ex. partners, tekniska tjänsteleverantörer, rederier, avfallshanteringsföretag) kan också ta emot data för dessa ändamål. Vi begränsar överföringen av dina personuppgifter till vad som är nödvändigt i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. I vissa fall får mottagarna dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden och är då strikt bundna av våra instruktioner vid hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall agerar mottagarna självständigt under eget ansvar enligt dataskyddslagstiftningen och är också skyldiga att uppfylla kraven i GDPR och andra dataskyddsbestämmelser.

Slutligen överför vi i enskilda fall personuppgifter till våra konsulter i juridiska eller skattemässiga frågor, varvid dessa mottagare är skyldiga att upprätthålla särskild sekretess och tystnadsplikt på grund av sin yrkesmässiga status.

 1. Överföring av uppgifter till tredje land

Som en del av användningen av ovanstående verktyg, t.ex. Google, kan vi överföra din IP-adress till tredje land (se ovan). Dataöverföringen baseras alltid på ditt uttryckliga samtycke. I övrigt överför vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer, om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy.

VI Varaktighet för lagring av uppgifter

Vi behandlar och lagrar inledningsvis dina personuppgifter under den tid som respektive användningsändamål kräver motsvarande lagring (se ovan för de enskilda behandlingsändamålen). Detta kan också inkludera perioderna för initiering av ett avtal (rättsligt förhållande före avtal) och fullgörande av ett avtal. På grundval av detta raderas personuppgifter regelbundet som en del av uppfyllandet av våra avtalsenliga och/eller rättsliga skyldigheter, såvida inte dess tillfälliga ytterligare behandling krävs för följande ändamål:

-Uppfyllande av lagstadgade lagringsskyldigheter

-Bevarande av bevisning med hänsyn till preskriptionstiden

VII Datasäkerhet

Vi skyddar personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå och för att skydda de berörda personernas personliga rättigheter. De åtgärder som vidtas tjänar bland annat till att förhindra obehörig åtkomst till de tekniska anläggningar som används av oss och för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst från tredje part. I synnerhet använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de kontaktförfrågningar du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part. Vi vill dock påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är därför inte möjligt.

VIII. Dina rättigheter som registrerad

Du har följande rättigheter som registrerad enligt de rättsliga kraven:

Rätt till information: Du har rätt att när som helst begära bekräftelse från oss inom ramen för Art. 15 GDPR om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig; om så är fallet har du också rätt att inom ramen för Art. 15 GDPR att få information om dessa personuppgifter och viss annan information (inklusive behandlingsändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, planerad lagringsperiod, uppgifternas ursprung, användning av automatiserat beslutsfattande och, vid överföring till tredje land, lämpliga skyddsåtgärder) och en kopia av dina uppgifter.

Rätt till rättelse: I enlighet med Art. 16 GDPR har du rätt att kräva att vi rättar de personuppgifter som lagras om dig om de är felaktiga eller inkorrekta.

Rätt till radering: Du har rätt att, i enlighet med villkoren i Art. 17 GDPR att kräva att vi raderar personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål. Rätten till radering föreligger inte om behandlingen av personuppgifter är nödvändig, t.ex. för att uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. lagstadgade lagringsskyldigheter) eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i art. 18 I GDPR.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att, i enlighet med villkoren i Art. 20 GDPR, begära att vi tillhandahåller de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till återkallande: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Detta gäller även för återkallande av samtycken som lämnats till oss innan GDPR trädde i kraft, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden. Behandling som ägt rum före återkallelsen påverkas inte. Ett informellt meddelande, t.ex. via e-post till oss, är tillräckligt för att förklara din återkallelse.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i art. 21 GDPR, så att vi måste sluta behandla dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller endast inom de gränser som anges i art. 21 I GDPR. Dessutom kan våra intressen stå i konflikt med upphörandet av behandlingen, så att vi har rätt att behandla dina personuppgifter trots din invändning. En invändning mot direktmarknadsföringsåtgärder beaktar vi omedelbart och utan att göra en ny intresseavvägning.

Information om din rätt till invändningar i enlighet med art. 21 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter på grundval av art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning) eller art. 6 para. 1 mening 1 lit. e GDPR (databehandling i allmänhetens intresse) om det finns skäl för detta på grund av din speciella situation.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invändningen kan göras informellt och bör helst ställas till

ChainMind AG

Chamerstrasse 172

6300 Zug

Schweiz

E-post: office@chainmind.com
Stöd: support@chainmind.com

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: I enlighet med villkoren i Art. 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

En förteckning över de tyska tillsynsmyndigheterna för dataskydd och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Kontaktuppgifterna till den österrikiska tillsynsmyndigheten för dataskydd finns här: https://www.dsb.gv.at/.

En förteckning över de schweiziska kantonernas tillsynsmyndigheter för dataskydd finns här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/dokumentation/datenschutz/schweiz.html.

Andra frågor: För ytterligare frågor och funderingar om dataskydd, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige. Motsvarande förfrågningar och utövandet av dina ovannämnda rättigheter bör, om möjligt, skickas skriftligen till vår adress som anges ovan eller via e-post till support@chainmind.com.

 1. Skyldighet att lämna uppgifter

I princip är du inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte gör det kommer vi dock inte att kunna göra vår webbplats tillgänglig för dig utan begränsningar eller besvara dina förfrågningar till oss. Personuppgifter som vi inte nödvändigtvis behöver för de ovan nämnda behandlingsändamålen är markerade som frivillig information.

 1. Automatiserat beslutsfattande/profilering

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering (en automatiserad analys av dina personliga förhållanden).

 1. Uppdatering och ändring av denna integritetspolicy
 2. denna integritetspolicy är för närvarande giltig och har status 27.01.2023.
 3. Det kan bli nödvändigt att ändra denna sekretesspolicy till följd av vidareutveckling av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändringar i juridiska eller officiella krav.
För att hantera de cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbfyrar etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget "Real Cookie Banner". Detaljer om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och Art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och de relaterade samtyckena. Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.