Imprint

Nhà cung cấp dịch vụ

ChainMind AG

Chamerstrasse 172 ·

6300 Zug

Thụy Sĩ

Thư điện tử: office@chainmind.com
Hỗ trợ: support@chainmind.com

Điện thoại: +436606372837

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail trên hoặc qua điện thoại, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào khác ngoài chi phí truyền tải theo mức giá cơ bản hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Christian Brom

Hình thức pháp lý, UID, văn phòng đăng ký

ChainMind AG là một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng theo luật pháp Thụy Sĩ có văn phòng đăng ký tại 6300 Zug, được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của bang Zug theo số nhận dạng công ty CHE-473.139.498.

CH-ID

CH-170-3049614-9

Chịu trách nhiệm biên tập

Ông Christian Brom

Lưu ý trên nền tảng HĐH

ChainMind AG có nghĩa vụ pháp lý giới thiệu bạn đến Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến châu Âu (nền tảng ODR) của Ủy ban châu Âu theo Điều 14 đoạn 1 của Quy định (EU) 524/2013 về Giải quyết tranh chấp trực tuyến trong các vấn đề của người tiêu dùng (Quy định ODR). Bạn có thể truy cập điều này tại http://ec.europa.eu/odr.

Thông tin thêm về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án theo Mục 36 của Đạo luật Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Đức (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)

ChainMind AG không tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và không bắt buộc phải làm như vậy.

Trách nhiệm
Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung trang web của chúng tôi theo các quy định của pháp luật chung. Tất cả nội dung được tạo ra với sự cẩn thận và theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Trong chừng mực chúng tôi đề cập đến các trang web của bên thứ ba
trên các trang Internet của chúng tôi bằng các siêu liên kết, chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tính thời sự, chính xác và đầy đủ liên tục của nội dung được liên kết, vì nội dung này nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi không có ảnh hưởng đến thiết kế trong tương lai của nó. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm luật hiện hành hoặc không phù hợp, vui lòng cho chúng tôi biết.

Thông báo bản quyền
Các văn bản, hình ảnh, hình ảnh, video hoặc đồ họa trên trang web của chúng tôi thường được bảo vệ bởi bản quyền. Do đó, bất kỳ việc sử dụng trái phép nào (đặc biệt là sao chép, chỉnh sửa hoặc phân phối) nội dung được bảo vệ bản quyền này đều bị cấm. Nếu bạn có ý định sử dụng nội dung này hoặc các phần của nội dung đó, vui lòng liên hệ trước với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết ở trên.

Hồ sơ mạng xã hội

Thông báo pháp lý này cũng áp dụng cho các hồ sơ truyền thông xã hội sau:

  • Instagram https://www.instagram.com/chainminds
  • https://twitter.com/chainminds Twitter
  • Điện tín https://t.me/chainmind