Дардас

Үйлчилгээ үзүүлэгч

ChainMind AG

Chamerstrasse 172

6300 Зуг

Швейцарь

Имэйл: office@chainmind.com
Дэмжлэг: support@chainmind.com

Утас: +436606372837

Хэрэв та манай дээрх цахим шуудангийн хаягаар болон утсаар холбогдвол холбогдох үндсэн тарифын дагуу дамжуулах зардлаас өөр зардал гарахгүй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Ноён Кристиан Бром

Хууль эрх зүйн хэлбэр, UID, бүртгэлтэй газар

ChainMind AG нь Швейцарийн хуулийн дагуу нээлттэй хязгаарлагдмал компани бөгөөд 6300 Зуг хотод бүртгэлтэй оффис нь ЦЕГ-473.139.498 компанийн дугаарын дагуу Зуг Кантоны худалдааны бүртгэлд бүртгэгдсэн байдаг.

CH-ID

CH-170-3049614-9

Редакцийн хариуцлагатай

Ноён Кристиан Бром

OS платформ дээрх тэмдэглэл

ChainMind AG нь Урлагийн дагуу таныг Европын Комиссын Европын Онлайн Маргаан шийдвэрлэх платформд (ODR платформ) шилжүүлэх үүрэгтэй. 14 догол. Хэрэглэгчийн асуудлаарх маргааныг онлайнаар шийдвэрлэх тухай (ЕХ) 524/2013 журмын 1 (ODR зохицуулалт). Та үүнд http://ec.europa.eu/odr хаягаар хандаж болно.

Германы Хэрэглэгчийн маргааныг шийдвэрлэх тухай хуулийн (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) 36-р хэсгийн дагуу маргааныг шүүхээс гадуур шийдвэрлэх талаарх нэмэлт мэдээлэл.

ChainMind AG нь хэрэглэгчийн арбитрын зөвлөлийн өмнө маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдоггүй бөгөөд оролцох үүрэг хүлээдэггүй.

Хариуцлага
Бид ерөнхий хуулийн заалтын дагуу вэбсайтынхаа агуулгыг хариуцна. Бүх агуулгыг маш болгоомжтой, бидний мэдлэгийн дагуу бүтээдэг. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу ханддаг
Интернэт хуудсууддаа гипер линк ашиглан холбогдсон контентын үргэлжлэл, үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдалд хариуцлага хүлээхгүй, учир нь энэ агуулга нь бидний хариуцах хүрээнээс гадуур байгаа бөгөөд бид түүний ирээдүйн дизайнд нөлөөлөхгүй. Хэрэв та ямар нэгэн контентыг холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсвэл зохисгүй гэж үзвэл бидэнд мэдэгдэнэ үү.

Зохиогчийн эрх
Манай вэбсайт дахь текст, зураг, зураг, видео эсвэл график нь ерөнхийдөө зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. Тиймээс зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан энэхүү агуулгыг зөвшөөрөлгүй ашиглахыг (ялангуяа хуулбарлах, засварлах, түгээх) хориглоно. Хэрэв та энэ контент эсвэл түүний хэсгийг ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол дээрх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ашиглан бидэнтэй урьдчилан холбоо барина уу.

Нийгмийн сүлжээний профайлууд

Энэхүү хууль ёсны мэдэгдэл нь дараах олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн профайлд мөн хамаарна:

  • Instagram https://www.instagram.com/chainminds
  • Twitter https://twitter.com/chainminds
  • Telegram https://t.me/chainmind