Friskrivningsklausul

Friskrivning från ansvar ("disclaimer") och riskvarning

Innan du bestämmer dig för att använda coin rapporter, portföljer, analysverktyg och andra tjänster och information som tillhandahålls (nedan gemensamt kallade "tjänster") av ChainMind AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Schweiz, eller dess partners, är du skyldig att ta del av följande friskrivningsklausul och riskmeddelande:

  • Användningen av tjänsterna och den information som tillhandahålls sker på användarens egen risk.
  • Tjänsterna utgör inte några uppmaningar till handling och/eller inbjudningar att investera i kryptovalutor.
  • Varken ChainMind AG eller dess partners tillhandahåller konsulttjänster av något slag. I synnerhet, men utan begränsning, utgör de tjänster som tillhandahålls inte finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning, investeringsrådgivning, skatterådgivning, juridisk rådgivning eller någon annan rådgivning. ChainMindAG eller dess partners är därför inte ansvariga gentemot dig för några ekonomiska, juridiska, skattemässiga eller andra skador som du kan ådra dig i samband med användningen av tjänsterna och/eller förvärv eller innehav av kryptovalutor .
  • Varken ChainMind GTC eller dess partners gör några investeringsrekommendationer av något slag eller ger någon form av försäkran, garanti eller löfte om vinstförväntningar, prestanda eller annan avkastning i samband med kryptovalutor.
  • ChainMind AG och dess partners säljer och/eller förmedlar inte kryptovalutor, varken direkt eller indirekt, själva eller via tredje part.
  • ChainMind AG eller dess partners är inte ansvariga för förekomsten av den önskade framgången som du vill uppnå med implementeringen av de tjänster som tillhandahålls.
  • Alla hyperlänkade webbplatser och deras bilder (skärmdumpar) i den information som tillhandahålls representerar innehåll från tredje part och är inte på något sätt kopplade till ChainMind AG eller dess partners, för vilka inget ansvar tas. Länkar till innehåll från tredje part innebär inte heller någon koppling till eller stöd från dessa tredje parter.

 

Slutligen påpekar ChainMind AG och dess partners att kryptovalutamarknaden är mycket VOLATIL och samtidigt EXTREMT SPECULATIV och att innehav av eller handel med kryptovalutor medför en betydande risk för förlust, vilket kan leda till en betydande förlust på mycket kort tid och, i värsta fall, till en TOTAL FÖRLUST av värdet på de kryptovalutor som innehas.

Enligt de lagar, regleringar eller jurisdiktioner som gäller för dig enligt din nationella lagstiftning kanske det inte är lagligt att erhålla, inneha eller handla med kryptovalutor eller kanske det bara är lagligt med tillstånd.